!!VEUS Vyškov/BMX!!
DETAILY:
Dráha je dle nejnovějších a nejpřesnějších měření atomovými přístroji asi 330 m dlouhá (+-10m), šířky: od startu 8m, pak 7, u cíle 6m. Povrch tvoří 3-10cm prosívky a pod ní asi 10cm štěrkodrti. Drenážní systém po celé délce asi na 27 kubíků vody.

POLOHA:
Pozemek dráhy leží vedle vodní plochy Jandovka a místních garáží. Nejjednudušší příjezd je od parkoviště OD Hypernova. Od něj vede cesta dál právě kolem Jandovky ke dráze. Lze také odbočit mezi domy naproti čerpací stanice Shell. Průjezdem mezi těmito domy a zahrádkami přijedete přímo ke startovnímu pahorku a buňkám. "Shellka" je na ulici Brněnská, což je hlavní tah přes Vyškov.

Jinak pro ty méně zeměpisně zdatné: Vyškov leží asi 33km SV od Brna na samém konci dálnice D1 (Praha-Vyškov, exit 226).

POROZNÍ ŘÁD:
I.) BMX dráha a je určena pouze pro jízdu na BMX a horských kolech, její okolí smí být používáno pouze pro zajištění jejích funkcí, tzn. pro trénink a pořádání soutěží, popř. využití jako oddílového zázemí. Jakékoli jiné aktivity nejsou bez svolení Provozovatele povoleny.

II.) Uživatelé dráhy a jejího okolí jednají výhradně na vlastní nebezpečí!

III.) Povinnosti uživatelů dráhy a okolí jsou: - seznámit se s tímto Provozním řádem, ten je k tomuto účelu vyvěšen na viditelném místě. - Při jízdě používat přilbu. Doporučujeme však další ochranné pomůcky (rukavice, chrániče) adekvátní vlastním dovednostem a stylu jízdy. - Dbát bezpečnosti své i ostatních a přizpůsobit jízdu svým dovednostem, okolním podmínkám a technickému provedení a stavu svého kola. - Odstranit veškerá poškození dráhy vzniklá jeho jízdou. - Respektovat pokyny pověřeného zástupce Provozovatele jakož i Otevírací dobu, která je přílohou tohoto PŘ. - Zraněnému zajistit rychlou lékařskou pomoc a vyčkat do jejího příjezdu. - Dodržovat pořádek a čistotu.

IV.) Je zakázán(o/a): - Jakékoli poškozování dráhy, příslušenství a staveb na pozemku dráhy. - Neoprávněné vniknutí (tzn. mimo určenou dobu). - Vjezd motorových vozidel bez svolení zástupce Provozovatele. Ten je možný pouze na plochu určenou jako parkoviště, vyjma stavebních strojů a vozidel rychlé lékařské pomoci. - Pohyb po dráze bez dozoru další osoby pro případ nutnosti přivolání či poskytnutí první pomoci. - Pohyb osob pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. - Jízda na kolech k tomu konstrukčně neuzpůsobených či svým stavem nezpůsobilých. - Zanechávat odpadky či jinak znečišťovat prostory a zařízení dráhy a okolí, např. při údržbě kol, apod.

V.) Provozovatel neručí za zranění či škody vzniklé neopatrnou jízdou, přeceněním svých sil a dovedností, neodpovědným chováním uživatelů či špatným stavem kol.

VI.) Vstup na bmx dráhu a přilehlý pozemek je možný pouze v Otevírací době pro veřejnost, členům klubu j ...

OTVÍRACÍ DOBA
připravuje se...

info by Petr Hill

První rovinka

První klopená zatáčka

Druhá rovinka

Druhá klopená zatáčka

Třetí rovinka

Poslední zatáčka

Cílová rovinka

Cílové schody xD

Celkový pohled

Celkový pohled fotkou

Celkový pohled fotkou 2